INFO PROGRAM REGULAMENT REZULTATE GALERIE FOTO CONTACT 

REGULAMENT

REGULAMENTUL OFICIAL de organizare ÅŸi desfăşurare a concursului 
Delta Triathlon, 2022
10 septembrie 2022, Tulcea


I. Generalităţi

Delta Triathlon este o competiÈ›ie de triatlon de ÅŸosea PREMIUM, adresată iubitorilor de natură, de miÅŸcare ÅŸi sport în aer liber, la care pot participa atât sportivi de performanţă cât ÅŸi amatori. CompetiÅ£ia este organizată de AsociaÈ›ia Sportivă Aqua Vita Delta Tulcea È™i Primăria Municipiului Tulcea, cu sprijinul FederaÅ£iei Române de Triatlon, Consiliului JudeÈ›ean Tulcea È™i al AsociaÈ›iei Ivan Patzaichin – Mila 23, È™i face parte din Circuitul NaÈ›ional de Triatlon de Șosea.

Prezentul Regulament reprezintă cadrul organizaÅ£ional în care se va derula Delta Triathlon ÅŸi enunţă condiÅ£iile pe care trebuie să le îndeplinească participanÅ£ii ÅŸi regulile cărora trebuie să se supună È™i conformeze aceÅŸtia pentru buna desfăşurare a evenimentului.

CompetiÅ£ia se va organiza conform Regulamentului competiÅ£ional ITU È™i al Regulamentului Federatiei Române de Triatlon, concurenÈ›ii trebuind să respecte regulile prezentate în regulamentul ITU, cu excepÈ›ia articolelor suprapuse expres în acest regulament.


II. Data şi locul desfăşurării Competiţiei:

CompetiÅ£ia dedicată participanÈ›ilor cu vîrste între 06 È™i +60 se va desfăşura în ziua de sâmbătă, 10 septembrie 2022, începând cu ora 06:00, în Tulcea. Startul, zona de tranziÅ£ie ÅŸi zona de înscrieri sunt amplasate în zona Casei Albastre, lângă lacul Ciuperca.


III. Participanţii şi desfăşurarea Competiţiei


Această competiÅ£ie se adresează persoanelor care s-au înscris pentru una din probele competiÅ£iei. Înscrierile se pot face online pe pagina de “Înscrieri” de pe site-ul www.deltatriathlon.ro, până pe 2 septembrie.

Competiţia cuprinde probe distincte, pe distanţe distincte:

Probe INDIVIDUALE:

TriKids
copii 6-8 ani – 50m înot + 2.5km ciclism + 400m alergare
copii 9-10 ani - 100m înot + 2.5km ciclism + 400m alergare
copii 11-12 ani - 100m înot + 5km ciclism + 600m alergare
copii 13 ani - 200m înot + 5km ciclism + 1000m alergare
Supersprint (CadeÈ›i 14-15 ani) – 400m înot + 10km ciclism + 2.5km alergare
Olimpic – 1500 m înot + 40 km ciclism + 10 km alergare

Probe DE ECHIPÄ‚:
Ștafetă MIXTÄ‚ 2X2 - 200m înot + 5km bicicletă + 2.5km alergare
Åžtafeta Olimpică – 1500m înot + 40km ciclism + 10km alergare

O echipă poate fi formată din 2 sau 3 persoane. În cazul unei echipe formate din 2 persoane, unul dintre cei doi membri trebuie să parcurgă 2 dintre cele 3 probe. Predarea ÅŸtafetei se va realiza prin transferarea cipului electronic de cronometrare de la un echipier la celălalt.

O persoană care participă la una din probele individuale poate fi ÅŸi parte dintr-o ÅŸtafetă (la înot). Astfel, timpul parcurs în proba de înot va fi contorizat ÅŸi ÅŸtafetei din care face parte.

Se vor da starturi separate pentru fiecare categorie în parte.


IV. Taxa de participare


Plata taxei de înscriere se face prin transfer bancar sau prin modalităţile menÅ£ionate pe site-ul competiÅ£iei, în momentul înscrierii online sau ulterior acestui moment. Pentru persoanele care se înscriu la faÅ£a locului, cu o zi înaintea competiÅ£iei (în limita locurilor disponibile), plata se face pe loc.

Copiii (6-13 ani) care participă la concurs NU vor plăti taxa de înscriere, dar au obligaÅ£ia să se înscrie în concurs completând formularul online.

IMPORTANT: La aceste competiÈ›ii pot participa sportivi cu licență FRTRI anuală sau de o zi cu menÈ›iunea că: doar sportivii cu licență anuală FRTRI È™i care sunt afiliaÈ›i la un club de triatlon se pot înscrie la Campionatele NaÈ›ionale iar sportivii care NU sunt afiliaÈ›i la un club de triatlon È™i/sau nu au licență anuală pot sa se înscrie numai la OPEN.

ATENÅ¢IE!!!! Neplata taxei de participare duce la invalidarea înscrierii.


V. Declaraţia pe propria răspundere


Pentru a putea participa la eveniment, toÅ£i concurenÅ£ii trebuie să-ÅŸi însuÅŸească fără echivoc È™i sunt obligaÈ›i să respecte termenii È™i condiÈ›iile prezentului Regulament prin semnarea unei declaraÅ£ii pe proprie răspundere, prin care confirmă atât aptitudinea fizică de a lua parte la competiÅ£ie cât ÅŸi asumarea întregii responsabilităţi (pentru securitatea ÅŸi siguranÅ£a lor, pentru accidentarea terÅ£ilor ÅŸi/sau deteriorarea echipamentului etc), exonerând Organizatorul de orice răspundere.

Organizatorul nu îÅŸi asumă nicio obligaÅ£ie sau responsabilitate în cazul in care un concurent se răneÅŸte, se accidentează sau ar avea de suferit în orice alt mod ca urmare a înscrierii ÅŸi/sau participării la acest concurs.

În zona de Înscrieri, odată cu ridicarea kiturilor de participare, toÅ£i concurenÅ£ii vor completa, semna ÅŸi depune această declaraÅ£ie pe propria răspundere.

Pentru facilitarea completării declaraÅ£iilor, în vederea evitării situaÅ£iilor de descalificare, organizatorii vor pune la dispoziÅ£ia concurenÅ£ilor, pe site-ul competiÅ£iei, declaraÅ£ia pe proprie răspundere care trebuie completată ÅŸi semnată de către fiecare participant în parte ÅŸi depusă la ridicarea pachetului de start.

Pentru minorii între 6 ÅŸi 17 ani, declaraÅ£ia trebuie să fie semnată atât de participant, cât ÅŸi de unul dintre părinÅ£i/tutori.

ATENÅ¢IE: nedepunerea declaraÅ£iei pe propria răspundere conduce automat la descalificare. Taxa de înscriere nu se restituie.


VI. Echipament, condiţii de concurs, probe, tranziție

Concurenţii vor participa la competiţie cu propriul echipament.

Proba de înot:

În timpul probei de înot este obligatorie purtarea căştii de înot. În timpul acestei probe participanÅ£ii se vor identifica prin numărul de concurs scris pe umărul stâng sau pe cască. Purtarea unui costum de înot sau triatlon este obligatorie.

Se va înota prin exteriorul spaÅ£iului marcat de organizatori prin balize.

Nu este permis inotul cu alte echipamente ajutătoare, cu excepÅ£ia costumului de neopren, a căştii ÅŸi a ochelarilor de înot.

În caz de crampe musculare sau orice alt inconvenient concurentul poate să ceară de la una din barcile care supraveghează proba, sa fie dus la mal.

În funcÅ£ie de temperatura apei, se va anunÅ£a înainte de concurs dacă este obligatoriu, opÅ£ional sau interzis un costum de neopropen pentru cursa de înot.

Proba de bicicletă:

Este permisă folosirea bicicletelor de ÅŸosea, MTB, ciclocross sau orice alt tip de bicicletă cu propulsie umană, în afară de bicicletele de contratimp (fără schimbătoare È™i frâne pe aerobare È™i roÈ›i pline – numărul minim de spiÅ£e fiind de 12 spiÅ£e/roată). Folosirea aerobarelor tradiÅ£ionale va fi permisă (doar pe distanÈ›a olimpică).

Este admis mersul în pluton (în plasă), cu excepÈ›ia concursului pentru copii (6-13 ani). Nu este admis mersul în pluton între categorii masculin È™i feminin.

Nu este permisă folosirea de instrumente electronice – mp3 player, telefon mobil etc.

În timpul probei de bicicletă, casca de bicicletă se pune pe cap înainte a pune mâna pe bicicleta È™i se dă jos după ce se pune bicicleta pe rastel, adică trebuie să rămână pe cap atât timp cât concurentul se află în posesia bicicletei.

Este obligatorie purtarea numărul de concurs într-un loc vizibil, în spate.

Organizatorii nu sunt responsabili pentru defecţiunile care pot apărea la bicicletele concurenţilor.

În cazul unei defecÅ£iuni, concurentul îÅŸi poate repara singur bicicleta sau cu ajutorul unui alt concurent.

Concurenţii nu au voie să primească ajutor din exterior.

Pentru a evita accidentările, recomandăm ca depăşirile să se facă numai pe partea stânga. Sunt obligatorii toate reglementările din Regulamentul CompetiÅ£ional ITU legate de competitiile draft si competiÈ›ii de amatori - aici.

Proba de alergare:

Purtarea numărului de concurs într-un loc vizibil (în faţă) este obligatorie. Sportivul nu poate fi condus, asistat pe traseu de nici o altă persoană din afara competiÅ£iei ÅŸi nici de un membru al ÅŸtafetei din care face parte.

Este interzisă alergarea la bustul gol.

Nu este permisă folosirea de instrumente electronice – mp3 player, telefon mobil etc.

Zona de tranziţie

Zona de tranziÅ£ie va fi amenajată în proximitatea zonei de start, la Casa Albastră. Aici concurenÈ›ii  îÅŸi vor lăsa echipamentele necesare pentru cele trei probe (casca de bicicleta, pantofii de bicicletă, pantofii de alergare, ochelari, È™apca, baton, gel etc).

În zona de tranziÅ£ie accesul este permis doar concurenÅ£ilor È™i se face pe baza numerelor de concurs.

Fiecare concurent îÅŸi va aÅŸeza echipamentele în spaÅ£iul marcat cu numărul său de concurs. În zonele de tranziÅ£ie, concurenÅ£ii îÅŸi vor schimba echipamentele fără a deranja echipamentele altor concurenÅ£i. Bicicleta va fi lăsată pe rastelul de biciclete, iar celelalte echipamente vor fi aÅŸezate lângă bicicletă, fără a ieÅŸi în spaÅ£iul de trafic al zonei de tranziÅ£ie ÅŸi fără a trece în spaÅ£iul destinat altui concurent.

Nu este permis ajutorul din exterior pentru nici una din operaÅ£iile făcute în zonele de tranziÅ£ie. Accesul susÅ£inătorilor în zonele de tranziÅ£ie este strict interzis ÅŸi poate atrage penalizarea, È™i în cazuri mai grave - descalificarea respectivului concurent.

Pentru evitarea accidentărilor, concurenÅ£ii se vor urca pe biciclete după ieÅŸirea din zona de tranziÅ£ie (în locul indicat de către organizatori) ÅŸi vor coborî de pe ele înainte de a ajunge în zona de tranziÅ£ie.

Încălcarea oricărei reguli enunÅ£ate pentru zona de tranziÅ£ie va fi penalizată cu timp de aÅŸteptare la ieÅŸirea din zona de transfer (penalty box).

Acces în zona de tranziÈ›ie:

Zona de tranziÈ›ie se deschide È™i se închide aÈ™a cum este prevăzut în programul evenimentului. Preluarea echipamentelor după finalizarea celor trei probe se face personal, pe baza numărului de concurs, iar zona de tranziÈ›ie de va deschide conform programului anunÈ›at de către Organizator.

Schimbul Ștafetei se va face potrivit instrucțiunilor primite la fata locului.

Marcaje:

Traseele vor fi marcate corespunzător pe toată distanÅ£a fiecărei probe. Respectarea traseului se face in proportie de 100%. Este obligatorie trecerea pe la toate punctele de control. Orice ieÅŸire din traseu sau ratarea unui check-point va atrage descalificarea. Dacă un arbitru de cursă va observa o tentativă de ”tăiere” a traseului, concurentul, respectiv echipa, vor fi descalificaÅ£i.

Descalificarea unui membru al unei ştafete implică descalificarea echipei de ştafetă.

Zona de penalizare / Penalty Box:

În zona tranziÈ›iei, conform hărÈ›ii oficiale,va fi amplasată o zonă de penalizare pentru servirea penalizărilor de timp acordate de oficialii tehnici pe traseul de înot, zona de tranziÈ›ie sau traseul de ciclism. În această zonă vor fi afiÈ™ate vizibil, pe un panou, numerele concurenÈ›ilor ce trebuie să servească penalizări de timp. Este obligaÈ›ia participantului să verifice acest panou pentru a afla dacă are de servit o penalizare de timp.

Executarea unei penalizări de timp:

Se face prin oprirea completă în dreptul oficialului tehnic din această zonă, care va începe numărarea secundelor din timpul de penalizare. Dacă sportivul se miÈ™că în timpul servirii penalizării (nefiind permisă nici alergarea pe loc) oficialul tehnic va opri numărătoarea până când acesta este complet nemiÈ™cat.

Penalizarea poate fi servită oricând doreÈ™te sportivul atâta timp cât sportivul o face înainte de trecerea liniei de finish. Dacă sportivul are de servit mai multe penalizări poate opta intre a le executa în acelaÈ™i timp pe toate sau pe rând.

Neexecutarea tuturor penalizărilor de timp atrage după sine descalificarea.

Arbitri:

Echipa de oficiali tehnici È™i arbitri de traseu, va acoperi întreaga zonă de desfășurare a probelor È™i va supraveghea respectarea traseului È™i a prezentului regulament de către concurenÅ£i.

Conduită:

Concurentul trebuie să respecte regulile de circulaţie şi de conduită civică pe toată durata traseului.

ConcurenÅ£ii trebuie să se comporte în mod responsabil ÅŸi civilizat faţă de ceilalÅ£i concurenÅ£i, atât în timpul cursei cât ÅŸi afara ei.

De asemenea, trebuie să anunţe organizatorii cu privire la orice situaţie care ar putea să afecteze sănătatea sau integritatea vreunui participant.

ParticipanÅ£ii sunt obligaÅ£i să respecte mediu înconjurător. ConcurenÈ›ii care vor arunca deÅŸeuri în alte locuri decât cele special amenajate vor fi descalificaÅ£i.

Cronometrarea:

Organizatorii vor pune la dispoziÅ£ia concurenÅ£ilor un chip în vederea realizării cronometrării. Chip-ul va trebui să fie purtat la gleznă pe tot parcursul probei/probelor ÅŸi se va preda organizatorilor după trecerea liniei de sosire. Neprezentarea participantului la linia de start cu chip-ul primit în pachetul de start, pierderea sau deteriorarea acestuia vor duce la descalificarea participantului ÅŸi la plata contravalorii acestuia.

Puncte de alimentare:

În timpul cursei, pe traseu, vor exista puncte de revitalizare/rehidratare unde concurenÅ£ii se vor putea alimenta cu apă plată, băutură izotonică, banane, portocale, glucoză.

Asistență medicală:

Pe timpul desfăşurării competiÅ£iei, concurenÅ£ii vor beneficia de asistenÅ£a a două ambulanÅ£e È™i a unei echipe specializate de prim ajutor localizată în zona de Start.

Altele:

În ziua CompetiÅ£iei, între orele 06:00 – 15:00, accesul, intrarea, circulaÅ£ia ÅŸi ieÅŸirea autovehiculelor în/din zona de start nu vor fi permise, cu excepÅ£ia ambulanÅ£ei.

ConcurenÈ›ii îÈ™i vor putea parca maÈ™inile în zona Parcare, în dreptul lacului Ciuperca.

Descalificările pot fi efectuate ÅŸi după încheierea concursului, în baza fotografiilor ÅŸi/sau sesizărilor primite de la participanÅ£i.

Ordinea probelor este înot, bicicletă, alergare.

Toti concurenÅ£ii trebuie să participe la ÅŸedinÅ£a tehnică, care va avea loc în ziua concursului, în zona de start, înaintea startului.

Timpul maxim pentru finalizarea concursului este de 3,5 ore de la startul competiÅ£iei. ConcurenÅ£ii care depăşesc limitele de timp vor fi avertizaÅ£i de către arbitrii ÅŸi vor trebui să se îndrepte imediat către zona de start/sosire.

Este bine ca fiecare concurent să aibă asupra lui un minim de echipament: bidon pentru apă, ochelari de protecţie, pompă de bicicletă, cameră de schimb, petice, lipici, trusă scule multifuncţională cu presă de lanţ, accesorii pentru protecţie solară, prosop, sac impermeabil etc.


VII. Stabilirea rezultatelor și clasamentul

Clasamentul pentru fiecare categorie se face în ordinea în care individual (masculin, feminin) sau în echipă (masculin, feminin, mixt), concurenÅ£ii trec linia de sosire. 

a) Triatlon

Se vor face două tipuri de clasament:

  • clasament „open” pentru categoria Olimpic
  • clasament pe grupe de vârstă: grupele vor fi după cum urmează: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (TriKids), 14-15 (cadeÈ›i), U23, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60+ ani (Age Groups). Clasamentul se face pe categoriile masculin ÅŸi feminin. Grupele 20-24 È™i 25-29, 30-34 ÅŸi 35-39, 40-44 ÅŸi 45-49, 50-54 ÅŸi 55-59 vor deveni 20-29, 30-39, 40-49 respectiv 50-59 dacă într-una din ele vor fi la finalul înscrierilor mai puÅ£in de 5 concurenÅ£i pentru o categorie (M/F).
b) Ştafetă

Clasamentul se face conform categoriilor feminin, masculin ÅŸi mixt, indiferent de grupele de vârstă.

Important: pentru clasamentele pe grupe de vârstă se va lua în calcul vârsta pe care a împlinit-o sau o va împlini concurentul în anul 2019.

Punctele obÅ£inute în cadrul acestei etape vor conta în Circuitul NaÈ›ional de Triatlon.

În cazul în care vor exista contestaÈ›ii, timpul limită pentru depunerea acestora este de 60 de minute de la finalul competiÈ›iei. ContestaÈ›ia poate fi depusă la Info Point.


VIII. Premii / Premiere

Premierea se va face în după-amiaza zilei concursului, pe baza unui clasament provizoriu. Clasamentul final va fi publicat pe site în maxim 48 de ore de la sfârÈ™itul concursului.

La triatlon - vor fi premiate locurile 1,2 ÅŸi 3, pentru fiecare grupă de vârstă, separat pentru categoriile masculin ÅŸi feminin. Dacă într-o grupă de vârstă sunt mai puÈ›in de 5 concurenÈ›i, aceasta se va extinde la următoarea grupă de vârstă.

La ÅŸtafetă – vor fi premiate locurile 1,2 ÅŸi 3, pentru categoriile feminin, masculin ÅŸi mixt, indiferent de grupele de vârstă.

În plus, vor fi premiate locurile 1-4, în clasamentul general, separat pentru masculin ÅŸi feminin. 

Premiile vor fi anunÅ£ate înainte de concurs, în funcÅ£ie de sponsorii care se vor implica în acest proiect. Se vor acorda ÅŸi premii surpriză oferite de către organizatori. Pe lângă premii, câÅŸtigătorii vor primi diplome ÅŸi medalii.

Locul ÅŸi ora festivităţii de premiere vor fi anunÅ£ate în ziua concursului, la ÅŸedinÅ£a tehnică.


IX. Alte aspecte

Organizatorii nu îÅŸi asumă nicio responsabilitate în ceea ce priveÅŸte utilizarea defectuoasă a echipamentului personal sau utilizarea de către concurenÅ£i a unui echipament inadecvat pentru eveniment.

Participarea la Delta Triathlon se face pe propria răspundere a fiecărui participant. Organizatorul este exonerat de orice răspundere pentru accidente ÅŸi pentru orice alte incidente de ordin medical suferite de participanÅ£i pe parcursul derulării întregii manifestări.

Organizatorii nu au obligaÅ£ia de a verifica informaÅ£iile ÅŸi documentele furnizate de participanÅ£i la înscrierea în CompetiÅ£ie ÅŸi nu vor fi răspunzători pentru veridicitatea ÅŸi corectitudinea acestor informaÅ£ii ÅŸi documente. În cazul în care se dovedeÅŸte contrariul, concurentul este descalificat sau înscrierea la eveniment este anulată, după caz.

Asistenţa medicală din timpul desfăşurării curselor la toate probele este asigurată de ambulanţă dotată cu aparatură de resuscitare şi personal medical calificat.

În conformitate cu legislaÅ£ia în vigoare, Organizatorii vor face publice numele câÅŸtigătorilor ÅŸi premiile acordate în cadrul acestei CompetiÅ£ii. Lista câÅŸtigătorilor ÅŸi clasamentul final vor fi publicate pe site-ul competiÅ£iei - www.deltatriathlon.ro.

Organizatorii se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia datelor cu caracter personal.

Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidenÅ£ialitatea datelor cu caracter personal ale participanÅ£ilor/câÅŸtigătorilor la prezenta CompetiÅ£ie ÅŸi să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial, al declaraÅ£iei participanÅ£ilor pe propria răspundere ÅŸi legislaÅ£iei în vigoare. Prin înscrierea la concurs participanÅ£ii declară că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către organizator. 

Organizatorii îÅŸi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament până la data începerii competiÅ£iei cu obligativitatea anunţării modificărilor intervenite pe site ÅŸi la locul de desfăşurare a competiÅ£iei.

Dacă evenimentul este anulat din motive de forţă majoră, participanÅ£ii nu vor beneficia de rambursarea taxei de înscriere ÅŸi nici de compensaÅ£ii pentru alte pierderi, cum ar fi cheltuieli ocazionate de călătorie ÅŸi cazare. În cazul anulării evenimentului participanÈ›ii vor primi kitul de participare.

Organizatorii nu îÅŸi asumă nicio obligaÅ£ie cu privire la suportarea oricăror altor costuri sau cheltuieli efectuate de concurent în vederea participării la eveniment, în afara taxei de înscriere.

Organizatorul îÅŸi rezervă dreptul de a folosi materialele foto ÅŸi video cu concurenÅ£ii Delta Triathlon, înregistrate în timpul evenimentului, pentru acÅ£iuni de promovare ÅŸi mediatizare.

Sport! Pentru viață sănătoasă și pentru natură!

Succes!

produced by interactivelook

Organizatori:

Parteneri:

Cu sprijinul:

Parteneri media: